"Zawsze gotowi ruszyć na pomoc."

line decor line decor
Dzisiaj jest:  
line decor line decor

Historia

Leszno jest wsią gminną, położoną w otulinie Puszczy Kampinoskiej ok 26 km od Warszawy, w powiecie Warszawskim Zachodnim, województwo mazowieckie. Więcej informacji o gminie i samej miejscowości na stronie http://www.gminaleszno.pl.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie powstała 1912 roku, (Na podstawie wpisu w rejstrze Ochotniczych Towarzystw Ogniowych Guberni Warszawskiej odnalezionego w 2013 roku w Archiwum Państwowym w Warszawie.
Niestety z okresu od założenia jednostki do ponownego zorganizowania się straży po odzyskaniu niepodległości nie zachowały się żadne dokumenty w archiwum jednostki.


     

Na zebraniu organizacyjnym w 1919 po odzyskaniu niepodległości do Zarządu zostali wybrani:

  • Ks. Czesław Skomorowski - I Prezes
  • Szulc Ludwik - I Naczelnik
  • Głowacki Wacław
  • Sielski Roman
  • Gutowski Jan
  • Sadowski Franciszek
  • Niedziński Edward
  • Skroński Feliks
Nowo zawiązana straż rozpoczęła działalność z bardzo skromnym sprzętem. W latach 1925-1930 dzięki ofiarnej pracy Zarządu, drużyny czynnej i miejscowego społeczeństwa, OSP Leszno zostaje wyposażona w dwa samochody i motopompę, 300 m węży i różny mniejszy sprzęt pożarniczy. Powstał 28 osobowy zespół orkiestry dętej i drużyna żeńska "samarytanek". Pierwsza drewniana remiza znajdowała się na terenie należącym do parafii, obecny adres Błońska 1A.
W 1938 roku rozpoczęła się budowa nowocześniej remizy na placu należącym do ówczesnej Gminy Radzików do której administracyjnie podlegała wieś Leszno, niestety nie zachowały się dokumenty czy działka ta została przekazana, użyczona czy też sprzedana straży.
Budowę powierzono majstrowi budowlanemu Karolowi Grundmanowi. Wybuch wojny w 1939 przeszkodził w doprowadzeniu budowy do końca.

W dniu 17.09.1939 r. w czasie bestialskiego niszczenia osady Leszno przez armię hitlerowską, cały dobytek wraz ze sztandarem spłonął. Podczas krwawej okupacji hitlerowskiej OSP Leszno była z urzędu podporządkowana pod władze okupacyjne i na jej rozkaz miała brać udział w gaszeniu pożarów. Od roku 1919 do 1946 OSP Leszno wzięło udział w 600 akcjach gaśniczych w promieniu 15km.
W roku 1945 po wyzwoleniu naszych terenów z pod okupacji hitlerowskiej przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie, OSP Leszno zaczęła pracę od zera. Wyjątkiem był samochód marki Ford, który był przydzielony do OSP Grodzisk Mazowiecki na czas wojny.

Nowo wybrany Zarząd po okupacji hitlerowskiej, pod przewodnictwem Prezesa Płaskiego Felicjana i Naczelnika Rutkowskiego Wincentego wraz z wszystkimi członkami Zarządu i drużyny czynnej, rozpoczęły się nowe zabiegi o jak najszybsze wyposażenie OSP w należyty sprzęt bojowy do prowadzenia akcji pożarowej. Ocalały samochód nie miał uzbrojenia, dlatego też Zarząd wytężył wszystkie siły ażeby zdobyć potrzebną gotówkę na uzbrojenie wozu do potrzeb gaśniczych, tymczasowy żelazny garaż mógł pomieścić dwa nowe wozy bojowe.

W roku 1947 OSP Leszno zakupiła z demobilu samochód marki "Dodge" po otrzymaniu tegoż wozu Komenda Powiatowa w Pruszkowie przydzieliła OSP Leszno motopompę marki "Polonia" w tym stanie straż mogła prowadzić prawidłowo działania statutowe.

Zarząd nie szczędził sil i na zebraniu obywatelskim mieszkańców Leszna powołał komitet budowy remizy. Aby zdobyć środki finansowe urządzano wszelkiego rodzaju imprezy, zabawy na otwartym powietrzu, loterię oraz zwrócono się do PZU i Komendy Powiatowej o dotację finansową. Po zgromadzeniu materiałów budowlanych i środków finansowych przystąpiono do dokończenia budowy remizy, rozpoczętej w 1938 roku. Budowa zajęła kilka lat. Całkowite wykończona została w 1959 roku i w tym roku odbył się pierwszy bal sylwestrowy w sali widowiskowej.

W roku 1960 zakupiono nowy samochód marki "GM Jems" z Cukrowni Michałów, wóz przerobiono na beczkowóz.

W roku 1966 zakupiono z własnych środków finansowych finansowych samochód marki "Star 25". Stołeczna Komenda Straży Pożarnej w Warszawie oraz Rejonowa Komenda w Grodzisku Mazowieckim doceniając wysiłki w szkoleniu i pełne zaangażowanie w gaszeniu pożarów, wyposażyła straż w nowoczesny sprzęt motorowy.
W roku 1975 przekazano samochód marki "Star 660".
W roku 1976 przekazano samochód marki "Skoda".
W roku 1979 przekazano samochód marki "Tatra".


Natomiast samochód "Star 25" został przekazany do OSP Gawartowa Wola na terenie Gminy Leszno. Wozy nietypowe z polecenia Komendy Stołecznej w Warszawie tzn "Dodge" i "GM Jems" wycofano z eksploatacji.
W okresie powojennym OSP Leszno brała udział w różnych zawodach sportowo - pożarniczych, obozach szkoleniowych. Świadczą o tym najlepiej puchary i dyplomy zdobyte przez drużyny biorące udział w tych imprezach.

W roku 1973 Komenda Milicji Obywatelskiej w Warszawie zwróciła się do Zarządu o udostępnienie pomieszczeń na parterze remizy na siedzibę posterunku, Zarząd wyraził zgodę i po sporządzeniu umowy udostępnił 2 pomieszczenia z łazienką.

W dniu 10.06.2009 przekazano nam nieodpłatnie samochód GCBA 8,5/32 Tatra 815 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Warszawie.

W 2018 roku, samochody Star 266 i Tatra 815 zostały sprzedane. W ich miejsce w dniu 31.12.2018 wprowadzony do podziału został fabrycznie nowy cięzki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Kamaz 43118 zabudowany przez firmę PS "bocar" z Korwinowa k/Częstochowy.
W dniu 22.12.2022 roku wprowadziliśmy do podziału nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu VOLVO FL zabudowany przez firmę PS "bocar" z Korwinowa k/Częstochowy. Na początku 2023 roku dotychczas używany GBA Mercedes 1124F został przekazany w darowiźnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawartowej Woli.
Obecnie strażnica znajduje się na ulicy Szkolnej 10. Dysponujemy 4 pojazdami GBA 3,2/1 VOLVO FL, GCBA 5,2/32 Kamaz 43118, SLKw Tarpan Honker, Quadem Polaris Ranger oraz przyczepą z zamontowanym agregatem prądotwórczym 15 kVA.

OSP Leszno jest włączone do Krajowego Systemu Gaśniczego od 1995 roku, posiada system selektywnego alarmowania (syrena, smsy, jednoczesne połączenie telefoniczne) - uruchamiane przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego. Operacyjnie OSP Leszno podlega pod Komendę Powiatową PSP dla powiatu wartszwskiego zachodniego z siedzibą w Błoniu. Na tą chwilę członków czynnych jest 43 osoby, z czego 22 są włączone w struktury Jednostki Operacyjno Technicznej.

W ciągu roku bierze udział w ok 100 akcjach i działaniach ratowniczych.


KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie
ul. Szkolna 10
05-084 Leszno

NIP 118-16-83-798
KRS 0000145099
REGON 015180803

ospleszno@gmail.com

fax: 22-725-80-38


NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ:

PHU Piotr - Pszczółka
Rad-Mag Skup Złomu
Kamieniarstwo Wojcieski
CAZET Kampinos Sp. J.
Zakłady chemiczne ANSER
FSUSR